Coördinerend Psychiatrisch Verpleegkundige voor de eerste HIC Adolescenten in Nederland!

 • Verpleegkundig - verzorgend - agogisch
 • Vught, Boxtelseweg 32, Nederland

Coördinerend Psychiatrisch Verpleegkundige voor de eerste HIC Adolescenten in Nederland!

Functieomschrijving

Als coördinerend verpleegkundige in dit team werk je mee aan iets unieks! Een plek waar jouw ervaring met jeugdigen met psychiatrische aandoeningen volledig tot hun recht komen: De Eerste High Intensive Care Psychiatrie voor Adolescenten in Nederland!

Op deze HIC ben je zoveel meer dan verpleegkundige of agogisch werker/begeleider! Jij bent degene die onze adolescenten ondersteuning biedt op hun meest kritische momenten. Dit doe je als coördinerend verpleegkundige samen met een nieuw team waarmee je bouwt aan de toekomst van de jeugdzorg. Je werkt in een boeiende omgeving met de specifieke uitdagingen die zorggroep Kind en Jeugd biedt, in nauwe samenwerking met de jeugdige cliënten, hun naasten en samenwerkingspartners.
Spreekt dit je aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Locatie: Vught, Boxtelseweg 32 
Contract: Onbepaalde tijd

Ingangsdatum: 1 april


GGZ-Oost Brabant en Herlaarhof ervaren vanuit hun expertise dat er grote behoefte is in de jeugdzorg aanhoog intensieve psychiatrische zorg, speciaal gericht op adolescenten. Daarom slaan zij de handen ineen om de eerste HIC Adolescenten in Nederland op te richten, waar zij met het bundelen van hun krachten kwalitatief hoogstaande zorg bieden met de patiënten en hun netwerk als centraal middelpunt.


De HIC-Adolescenten wordt een gesloten opnameafdeling van GGZ-Oost Brabant en Herlaarhof, bestemd voor adolescenten tussen de 16 en de 23 jaar. HIC staat voor High Intensive Care. Dit betekent dat we adolescenten en hun netwerk kortdurende, intensieve behandeling gaan aanbieden, op het moment dat er een psychiatrische crisis ontstaat wanneer het ambulante behandelaanbod ontoereikend is gebleken.

Naast crisisopnames zullen er ook gastplaatsingen voor andere instellingen of opnames in het kader van second opinion plaats gaan vinden. Opname op de HIC-afdeling vindt zowel plaats in vrijwillig als gedwongen kader, zoals beschreven in de wet Verplichte GGZ.


Wat gaan wij doen?

In een korte tijd (meestal 1 à 2 weken) gaan wij met jongeren en hun systeem intensief aan de slag om gezamenlijk te onderzoeken wat er nodig is voor de jongere om weer naar huis te gaan, met waar nodig ambulante ondersteuning. De interventies op de afdeling zullen zich richten op het geven van een handreiking, zodat patiënt en hun netwerk leren omgaan met de problematiek met als doel om weer thuis te wonen.

Omdat er vaak sprake zal zijn van een systemische crisis die wordt gecompliceerd door psychiatrie, gaan we het systeem rondom de patiënt intensief betrekken in de behandeling. De mogelijkheid tot rooming-in zal worden gecreëerd waarbij (een van de) ouders mee opgenomen wordt op de afdeling, om beter zicht te krijgen op interacties tussen ouders en jongere. Daarnaast zullen observaties tijdens opname bij dragen aan diagnostiek en advies voor verder behandeling, die uiteindelijk elders plaats zal vinden.


Hoe gaan we dat doen?

Naast dat de jongeren op de afdeling meedraaien in een gestructureerd dagprogramma waarbij activiteiten en ontspanning worden afgewisseld, gaan jongeren en hun systeem op de afdeling aan de slag met individuele doelen. Middelen om deze doelen te bereiken zijn;

 • Psycho-educatie
 • Opstellen van signaleringsplan en een genogram.
 • Individuele gesprekken met groepsleiding
 • Gesprekken met systeemtherapeut.
 • Medicatie
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Wekelijks evaluatiegesprek
 • Oefenmomenten op de afdeling en thuis

Wat ga jij doen?

Individueel

Als ervaren verpleegkundige, werk je zelfstandig aan de verzorging, opvoeding en behandeling van de opgenomen kinderen/jeugdigen binnen de kaders van het individuele behandelplan. Op basis van de therapeutische doelstellingen vanuit het behandelplan hanteer je de waarden en normen binnen het leefklimaat van de unit en daarbuiten.

 • Je bent goed in staat om de-escalerend te kunnen werken, gericht op zorg intensieve casussen en weet hoe adequaat te handelen bij crisissituaties en calamiteiten.
 • Als persoonlijk begeleider (mentor) van enkele kinderen/jeugdigen, heb je binnen de richtlijnen van het behandelplan nauwe contacten met ouders en werk je samen met andere disciplines.
 • Je bent een kritische observator die doelgericht het gedrag van kinderen/jeugdigen monitort en hierover rapporteert in het elektronische dossier.
 • In de verschillende overlegvormen lever je ook een actieve bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van behandelplannen en aan het afdelingsbeleid.

Teamgericht

Als coördinerend verpleegkundige  speel je een spilfunctie in de opbouw van het team op onze locatie in Vught. Hierbij krijg je ondersteuning van een teamcoach en werk je nauw samen met andere klinische teams. In de vorming van het team bespreek je de rollen en taakverdeling en werk je stap voor stap aan de doorontwikkeling naar een zelfsturend team. Hierin draag jij je eigen verantwoordelijkheid met oog op de teamverantwoordelijkheid en de ontwikkeling hiervan.

Functievereisten

Wat vragen wij van je?

 • Een diploma HBO-V verpleegkunde, aangevuld met een aantal jaren relevante werkervaring als verpleegkundige in de (kind- en jeugd) psychiatrie of in de jeugdzorg en een SKJ registratie;
 • Je bent iemand met aanstekelijk enthousiasme en iemand die van nature het voortouw neemt.
 • Je bent in staat zowel zelfstandig als teamgericht te werken;
 • Je beschikt over zelf organiserend vermogen en neemt hierin een proactieve rol, in adviserende taken en implementatie van veranderingen en innovatie; 
 • Je bent in staat vraaggericht, methodisch en resultaatgericht te werken;
 • Je hebt een flexibele instelling en bent bereid tot inzet op andere units in de kliniek.

Wat bieden wij jou?

Als nieuwe collega binnen deze afdeling, bieden wij je een contract bij GGz Oost Brabant in schaal FWG 50 (min € 2.218,- en max € 3.678,-) van de cao GGZ;

Daarnaast bieden wij je: 

 • een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
 • de mogelijkheid om een nieuw team mee vorm te geven en om een sterk uniek product neer te zetten;
 • de mogelijkheid om je persoonlijke wensen met ons te delen en waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen;
 • E-learnings via LearnLinq. En een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
 • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.


Meer weten en solliciteren:

Behoefte aan meer informatie  of vragen? Wij beantwoorden ze graag. Neem even contact op met Krijn Henkens (manager), bereikbaar op telefoonnummer: 06-83181790. Jouw sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Kijk vooral ook even op onze site of je andere interessante functies ziet.


Sollicitatieprocedure

De sluitingsdatum van de vacature is 21 februari. Graag ontvangen wij uiterlijk op deze datum je enthousiaste sollicitatie.