GZ-psycholoog, Langdurig Intensief Verblijf (LIV)

  • Klinisch Psycholoog/ GZ Psycholoog/ Psychotherapeut/Psycholoog
  • Boekel, Nederland

GZ-psycholoog, Langdurig Intensief Verblijf (LIV)

Functieomschrijving

24-32 uur per week, onbepaalde tijd


Krijg jij energie van het antwoord vinden op de steeds complexer wordende zorgvraag? Weet je steeds opnieuw een oplossing te vinden in situaties waarvoor protocollen niet passend zijn? Ben je onafhankelijk maar vooral een samenwerker? Lees dan vooral verder!


Wat doe je?

Voor jou geen standaard aanpak of routinematige dagen. Deze uitdagende cliëntengroep vraagt namelijk om een frisse blik op eerder verrichte diagnostiek en een maatwerk aanpak omdat zorgprotocollen voor hen tot nu toe niet de passende oplossing konden bieden. Jij bent een GZ-psycholoog die ook voor deze cliënten een passende, soms creatieve of zelfs experimentele, aanpak vindt.


Van jou vraagt dit om te kunnen bewegen in het spanningsveld tussen de verschillende belangen van cliënten en collega’s. Een beslissing kunnen en willen nemen, gewoonweg omdat het de juiste is. Het vraagt om je verantwoordelijkheid nemen, voor elkaar zorgen en op jezelf en elkaar vertrouwen. Samenwerking is dan ook dé succesfactor in dit team.
Dat moet ook wel in een omgeving waar crisissituaties voorkomen en waar vertrouwen en veiligheid centraal staan, voor elkaar en voor de cliënten. Iedereen is dan ook bereid een stap extra te doen voor elkaar.

Door regelmatige intervisie wissel je kennis en ervaringen uit en zet je deze in op andere plekken als dat van belang is. Enerzijds coach je de medebehandelaren en verpleegkundigen om op een competente manier hun werk uit te voeren, en hen te begeleiden. Anderzijds ben je bereid te leren van collega’s en sta je open voor feedback. Daarnaast ontstaan de ontwikkelingen op de werkvloer, waardoor je als behandelteam veel vrijheid hebt op het gebied van ontwikkeling en innovatie. Je hebt ideeën en suggesties, werkt ze uit en implementeert ze! Dit geldt zeker voor de uitdagende projecten die op de agenda staan. Er is ruimte voor nieuwe projecten en initiatieven.


Lange Termijn Huisvestings Perspectief

Het toekomst-proof maken van het terrein Huize Padua, afgestemd op de behoefte van de toekomstige cliënt. Waar ligt diens behoefte en hoe spelen wij hierop in, met een verbinding tussen instelling en maatschappij. Jouw rol is samen met de collega’s uitvoering te geven aan de concrete invulling van onze visie en hoe we ons zorgaanbod hier op afstemmen. Heb je al ideeën?


Ook bestaat de mogelijkheid te participeren in het wetenschappelijk onderzoek van de onderzoekslijn voor patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen. Zo participeren we in het landelijke onderzoek naar de effectiviteit van Art.


Als GZ-psycholoog in het LIV-team werk je voor 3 afdelingen, Bunthorst 1 is een gesloten afdeling, Bunthorst 1a een afdeling met trainingsappartementen waar cliënten behandeling krijgen en zich voorbereiden op een minder intensieve setting of ontslag, Bunthorst 2 is een open vervolgafdeling. Inhoudelijke doorontwikkeling van deze afdelingen staat centraal, denk aan bijvoorbeeld aan het opstellen en implementeren van een nieuw trainingsprogramma en ART.


Als team behandel je alle zorgvragen waarbij het doel is om cliënten te laten doorstromen naar de maatschappij of vervolgzorg.

  • Samen met je collega’s (psychiater, verpleegkundig specialist, SPV, teamleider en verpleegkundigen) uit het multidisciplinaire team verricht je onderzoek en behandeling binnen je eigen deskundigheidsgebied. Daarbij ben je voor een aantal patiënten regiebehandelaar en voor anderen medebehandelaar.
  • Je doet intakes, geeft behandelindicaties, verricht psychodiagnostisch onderzoek en behandelt waar mogelijk cliënten vanuit verschillende evidence based psychologische methodieken zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Functievereisten

Wat vragen wij van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dit doe je op een klantgerichte en verbindende wijze waarbij je persoonlijk leiderschap toont.


Als GZ-psycholoog ben je volhardend, communicatief vaardig en kun je goed samenwerken in multidisciplinair teamverband. Je kunt goed omgaan met crisissituaties en out of the box denken. Vanzelfsprekend ben je in bezit van een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog en een bijbehorende BIG-registratie.


Wat bieden wij?

Deze functie is ingeschaald in FWG 65 (minimaal € 3.465,- en maximaal € 5.439,- bruto per maand op fulltime basis) van de cao GGZ, afhankelijk van relevante werkervaring.


Daarnaast bieden wij je interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals onze 1%-regeling voor verdieping en ontwikkeling, een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een prachtige groene werkomgeving.


Enthousiast geworden?

We gaan met je in gesprek! Neem voor meer informatie, een oriënterend gesprek of een dag(deel) meelopen contact op met:

  • Kim Aleven, zorgmanager Langdurig Intensief Verblijf, bereikbaar via telefoonnummer 06-51990588
  • Elizabeth Miedema, psychiater/programmaleider, bereikbaar via telefoonnummer 06-34238932
  • Lianne Verbruggen, klinisch psycholoog/transitiedirecteur behandelzaken, bereikbaar via telefoonnummer 06-13302946


Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Dat is de juiste instelling. GGZ Oost Brabant.

We zijn voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.


Onze professionele manier van werken:

  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.


Kijk voor meer informatie op: werkenbij.ggzoostbrabant.nl