GZ-psycholoog, team ontwikkelingsstoornissen, Kind & Jeugd

  • Klinisch Psycholoog/ GZ Psycholoog/ Psychotherapeut/Psycholoog
  • Oss, Nederland

GZ-psycholoog, team ontwikkelingsstoornissen, Kind & Jeugd

Functieomschrijving

regio Oss-Uden-Veghel

24-36 uur per week, onbepaalde tijd


Wil jij werken in een toegankelijk, betrokken en dynamisch team? Gaat jouw hart sneller kloppen van het behandelen van jeugdigen met complexe problematiek, maar vind je ook de borging vanuit een multidisciplinair team prettig? Heb je affiniteit met ontwikkelingsstoornissen? En vind je het fijn om variatie in je dag te hebben, zowel qua leeftijd als qua problematiek als qua type werkzaamheden?

Wegens uitbreiding van ons team verwelkomen we jou graag als onze nieuwe GZ-psycholoog!


Wat doe je?

Als GZ-psycholoog lever je een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren en innoveren van onze zorg aan 0 tot 23 jarigen. Je behandelt kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen en hun systeem vanuit verschillende evidence based psychologische methodieken. Je verricht intakes, observatie en psychodiagnostisch onderzoek. Daarnaast stel je diagnoses en formuleer je een behandelvoorstel aan de cliënt en betrokkenen. Het overeengekomen behandelplan voer je zelf uit of je coördineert de uitvoering als regiebehandelaar. Ook geef je advies en consultatie aan in- en externe disciplines.


Deze werkzaamheden voer je uit binnen een multidisciplinair team, dus in nauwe samenspraak en samenwerking met je collega’s. Het multidisciplinaire team bestaat o.a. uit psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, basispsychologen/orthopedagogen, artsen, systeemtherapeuten, psychomotorisch therapeuten en PIT-verpleegkundigen. Je geeft supervisie en werkbegeleiding aan (GZ-)psychologen in opleiding. Je neemt deel aan de multidisciplinaire besprekingen en beleidsvergaderingen. Daarnaast zijn er verschillende interne intervisiegroepen (EMDR, SFT, teamintervisie) en deskundigheidsbevorderende overleggen (o.a. psychodiagnostiek) waaraan je kunt deelnemen.


Wie zijn wij?

Je bent werkzaam binnen de zorggroep Kind en Jeugd, locatie Oss. De zorggroep richt zich op kinderen en jeugdigen tot en met 23 jaar om beter aan te sluiten op de transitie die 18-jarigen doormaken.

De zorggroep is onderverdeeld in 3 multidisciplinaire teams, te weten ontwikkelingsstoornissen, emotionele stoornissen en FACT Jeugd. Daarnaast beschikken we over het locatie overkoepelende TOP-GGZ Depressie Expertise Centrum Jeugd. Jij gaat onderdeel uitmaken van team ontwikkelingsstoornissen, waarbinnen we kinderen en jongeren zien met ADHD en/of autisme waarbij ook altijd sprake is van co-morbide problematiek (denk aan depressie, systeemproblematiek, angst trauma en persoonlijkheidsproblematiek). Hoewel je stamteam ontwikkelingsstoornissen wordt, worden de behandelingen teamoverstijgend uitgevoerd, waardoor het zo kan zijn dat je ook jongeren zonder ADHD of autisme behandelt, wat zorgt voor een leuke variantie in je caseload.


Het team waar je in terecht komt is een betrokken, open en toegankelijk team dat rekening houdt met elkaars kwaliteiten, wensen en voorkeuren. We denken kritisch met elkaar mee, maar houden ook oog voor de teamsfeer.


Naast diagnostiek en individuele behandelingen (waaronder CGT, EMDR, ouderbegeleiding en schematherapie) bieden we ook verschillende groepsbehandelingen (waaronder exposuregroep, COMET, training emotionele competenties, mindfulness, psycho-educatie, TOM-training en gedragstherapeutische oudertraining).


Innovatie van de zorg in al zijn facetten wordt breed gedragen binnen de zorggroep Kind & Jeugd. Zo hebben wij een wetenschappelijke onderzoekslijn met acht promovendi die zich richten op preventie van depressieve stoornissen en suïcide en effectiviteit van de behandeling van depressies en suïcidaliteit. Binnen de onderzoekslijn zijn twee gepromoveerde scientist-practitioners en een gepromoveerde onderzoeker werkzaam. Daarnaast zijn er korte lijnen met zowel interne specialistische afdelingen als met ketenpartners in de regio. Er is veel ruimte voor eigen initiatief.

Functievereisten

Wat vragen wij van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.


Als GZ-psycholoog ben je proactief, flexibel, en beschik je over uitstekende communicatieve en reflectieve vaardigheden. Vanzelfsprekend ben je in bezit van bijbehorende diploma’s en beschik je over:

  • een registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register;
  • ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie;
  • brede ervaring met complexe CGT en complexe EMDR zien wij als een grote pré.


Ons aanbod

De functie is ingeschaald in FWG 65 van de CAO GGZ (minimaal € 3.465,- en maximaal € 5.439,- bruto per maand op fulltime basis), afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Daarnaast zal je salaris per juni 2021 stijgen met 2,1%.

Omdat we graag samen met jou bouwen aan de toekomst, bieden wij je direct een vast dienstverband.


Daarnaast bieden wij goede studiefaciliteiten (lees hier meer over onze 1% regeling), een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve ziektekostenverzekering met korting.


Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”.


Enthousiast geworden?

We gaan graag met je in gesprek! Neem voor meer informatie, een oriënterend gesprek of een dagdeel kennismaken contact op met:

  • Ineke Meijerink, hoofd Kind- en Jeugdzorg Oss/Uden/Veghel, bereikbaar via telefoonnummer 06 51 99 05 94;
  • Inge Adema, gz-psycholoog en teamcoördinator ontwikkelingsstoornissen, bereikbaar via telefoonnummer 06 10 97 28 63;


Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


GGZ Oost Brabant

We zijn voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.


Onze professionele manier van werken:

  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, menslievende zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, én onderling als collega’s.
  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.


Voor meer informatie over onze organisatie en werkwijze verwijzen wij je graag naar onze websites www.ggzoostbrabant.nl en https://depressieexpertisecentrumjeugd.ggzoostbrabant.nl


‘Op deze vacature is de regeling – Collega werft Collega – van toepassing’