Klinisch Psycholoog, Specialistisch centrum voor Autisme

  • Klinisch Psycholoog/ GZ Psycholoog/ Psychotherapeut/Psycholoog
  • Rosmalen, Nederland

Klinisch Psycholoog, Specialistisch centrum voor Autisme

Functieomschrijving

 Onderzoek en behandeling van volwassenen met autisme is volop in ontwikkeling.

Het Specialistisch Centrum voor Autisme zoekt een kartrekker op het gebied van psychotherapeutische behandeling 

en/of wetenschappelijk onderzoek.

 

Waar werk je?

Het Specialistisch Centrum voor Autisme bestaat uit een polikliniek en twee behandelafdelingen waar 24-uurs zorg wordt geboden. Bij onze cliënten is naast autisme sprake van co-morbiditeit en er zijn functioneringsproblemen op meerdere levensgebieden.

In het diagnostiek en/of behandeltraject krijgen cliënt en systeem zicht op wat autisme voor hen betekent, worden ze ondersteund in het maken van keuzes die de balans herstellen en wordt de co-morbiditeit gericht behandeld.
Vanuit het levensloopperspectief werken we nauw samen met Kind & Jeugd en Ouderenzorg. Omdat de problematiek zorgpad overstijgend kan zijn, werken we samen met andere zorgpaden als FACT, Angst & Stemming en Acute Psychiatrie. Daarnaast is er op casusniveau samenwerking met externe begeleidingspartners op het gebied van wonen en werken.


Het enthousiaste, multidisciplinaire team van 20 medewerkers geeft samen vorm aan de zorg voor Autisme in het hele werkgebied van GGZ Oost-Brabant. Naast de directe zorg vormt deskundigheidsbevordering aan in- en externe collega’s een belangrijk onderdeel van ons werk.

 

Wat doe je?

Als klinisch psycholoog lever je als regiebehandelaar een richtinggevende bijdrage aan het verder professionaliseren van onze gespecialiseerde zorg, tegen de achtergrond van de ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan. Je behandelt (poli)klinische cliënten vanuit evidence based psychotherapeutische technieken, leidt collega psychologen op en levert een essentiële bijdrage aan deskundigheidsbevordering van de teams. Onze ambitie voor komende jaren is het uitbouwen van de wetenschappelijke effectstudies die plaats vinden op het Specialistisch Centrum binnen de kaders van GGZ Oost-Brabant. Daarin speel je een essentiële rol.

 

Het team

In dit team zijn de lijnen kort en ligt de kracht vooral in het maatwerk dat wordt geboden binnen de kaders van het zorgpad. Er wordt geluisterd naar elkaars mening en ieders deskundigheid wordt op waarde geschat. Samen bieden we een uitgebreid behandelpalet. We zoeken een collega die affiniteit heeft met complexe zorgvragen rond autisme en enthousiast wordt van het zoeken van en investeren in de samenwerking met deze doelgroep.

Functievereisten

Wat vragen we van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.

 

Ben jij de klinisch psycholoog die op het gebied van wetenschappelijk onderzoek of psychotherapie de expertise binnen het Specialistisch Centrum uit wil bouwen? We zoeken een gedreven collega die de passie voor het werk met het team kan uitdragen binnen de organisatie, in de keten en binnen het autisme netwerk.

Uiteraard beschik je over de reguliere registraties (BIG) en een afgeronde opleiding tot Klinisch Psycholoog.

 

Ons aanbod
De functie is ingeschaald in FWG 75 van de CAO GGZ, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Omdat we graag samen met je bouwen aan de toekomst, bieden wij je direct een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Uren zijn te bepalen in overleg.


Daarnaast bieden wij je interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals goede studiefaciliteiten, een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en de mogelijkheid om thuis te werken.
Voor de uitoefening van de werkzaamheden worden een laptop en gsm ter beschikking gesteld. En natuurlijk een prachtig groene werkomgeving op ons landgoed Coudewater in Rosmalen.

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”.

 

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Interesse gewekt?

Neem voor meer informatie, een oriënterend gesprek of een meeloopdag contact op met Anke van Schooten, programmaleider Autisme, telefoonnummer 06-47908632. Of met Peter Kanters, zorgmanager Autisme, telefoonnummer 06-20541396. 

 

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

GGZ Oost Brabant

Kwetsbare mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

 

Onze professionele manier van werken:

  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, menslievende zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, én onderling als collega’s.

 

Kijk voor meer informatie op http://werkenbij.ggzoostbrabant.nl