Leden Familieraad

  • Vrijwilligerswerk
  • Boekel, Nederland

Leden Familieraad

Functieomschrijving

2-4 uur per week, vrijwilligerswerk


“Als naasten worden betrokken, geïnformeerd en ingezet bij de behandeling, dan ondersteunt dit het herstel, zowel van de cliënt als van de familie.”

 

Voor GGZ Oost Brabant is de Familieraad van grote toegevoegde waarde om de zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk vorm te geven.

Is het uw ambitie om uw bijdrage te geven in dit adviesgremium?

Dan zien wij graag uw reactie tegemoet.

 
GGZ Oost Brabant wil de zorg zo goed mogelijk afstemmen, samen met cliënten, naasten en medewerkers. Zij hebben elkaar nodig. Daarom is er de Familieraad, het adviesorgaan dat contact heeft met de Raad van Bestuur en directies, met voorstellen en ideeën komt en betrokken wordt bij beleid.

 

De Familieraad vertegenwoordigt de naasten van onze cliënten binnen GGZ Oost Brabant en daarbuiten. Daarnaast richt ieder lid zich op een specifiek aandachtsgebied.
Gezamenlijk zijn zij betrokken in de verdere ontwikkeling van het familiebeleid en de uitvoering hiervan. Hiertoe vindt maandelijks overleg plaats, waarbij ideeën worden uitgewisseld, en waar de raad adviseert inzake actuele thema’s. Zodoende stimuleert de raad de betrokkenheid van naasten bij de behandeling en begeleiding van de cliënt en waakt zij mede over de kwaliteit van de zorg.

Functievereisten

Wat vragen wij?

Als lid van de familieraad beschik je over een positieve, kritische en constructieve houding. Je zet je ervaringen als naaste in.

 

Daarnaast ben je in het bezit van / in staat tot:

  • Interesse in de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg
  • Bij voorkeur binding met GGZ Oost Brabant als naaste van een (ex-) cliënt
  • Persoonlijke ervaringen te overstijgen en jezelf in te leven in de positie en het belang van cliënten in het algemeen
  • Beschikbaarheid over voldoende tijd (gemiddeld 1 dagdeel per week wat neer komt op 2 à 4 uur per week)
  • Aanwezigheid op woensdagavonden; de FR vergadert ongeveer 10 maal per jaar op woensdagavond van 18:00-20:00 uur en daarnaast vindt er maandelijks een locatie gebonden overleg overdag plaats

Per bijgewoonde vergadering wordt een vergoeding van 15 euro uitgekeerd en worden reiskosten gecompenseerd.

 

Wat bieden wij?

  • De mogelijkheid de organisatieontwikkelingen van dichtbij te volgen en hier vanuit naaste-perspectief invloed op uit te oefenen
  • Een positieve en betrokken sfeer
  • Nieuwe leden worden in overleg gedurende een samen te bepalen periode ondersteund door een buddy (lid van de familieraad )


Enthousiast geworden?

Stuur je reactie naar Familieraad@ggzoostbrabant.nl . Voor aanvullende informatie of een oriënterend gesprek bel je met de coördinator/ondersteuner Familieraad Karin Smits, 06-12709361.

 

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).