Programmaleider, Specialistisch centrum voor Autisme

  • Klinisch Psycholoog/ GZ Psycholoog/ Psychotherapeut/Psycholoog
  • Rosmalen, Nederland

Programmaleider, Specialistisch centrum voor Autisme

Functieomschrijving

In combinatie met regiebehandelaarschap (psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog of verpleegkundig specialist)


Toe aan een uitdaging in een dynamische, ambitieuze werkomgeving waar het belang van de cliënt voorop staat? Kom jij tot je recht in een goede, collegiale sfeer, waar men elkaar helpt, versterkt en feedback geeft? Wil jij je bezig houden met projecten om de zorg te innoveren en daarmee ook jezelf uitdagen?


Dan is circuit Autisme van GGZ Oost Brabant op zoek naar jou!


Het Specialistisch Centrum voor Autisme bestaat uit een polikliniek en twee woon-en-werkvoorzieningen waar 24-uurs zorg wordt geboden. Bij onze cliënten is naast autisme sprake van co-morbiditeit en functioneringsproblemen op meerdere levensgebieden.

Op dit moment vinden er ontwikkelingen plaats waarbij een visie- en strategietraject wordt doorlopen om het specialistisch centrum verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er gewerkt naar herhuisvesting van het Specialistisch centrum op het toekomstige Zorgpark Huize Padua te Boekel.


In het diagnostiek en/of behandeltraject krijgen cliënt en systeem zicht op wat autisme voor hen betekent, worden ze ondersteund in het maken van keuzes die de balans herstellen en wordt de co-morbiditeit gericht behandeld.
Vanuit het levensloopperspectief werken we nauw samen met Kind & Jeugd en Ouderenzorg. Omdat de problematiek zorgpad overstijgend kan zijn, werken we nauw samen met andere zorgpaden als FACT, Angst & Stemming en Acute Psychiatrie.
Daarnaast wordt er op casusniveau nauw samengewerkt met externe begeleidingspartners op het gebied van wonen en werken.


Als programmaleider ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de implementatie, uitvoering en doorontwikkeling van de zorgprogramma's. In samenwerking met de zorgmanager en directie zorg je voor een kwalitatief juiste inzet van medewerkers en middelen. Verder stuur je op belangrijke kwaliteitsindicatoren vanuit het cliënten- en medewerkersperspectief. Ook neem je deel aan het management overleg.

Je ontwikkelt behandelinhoudelijk beleid met betrekking tot de cliëntenzorg in het algemeen en voor het eigen vakgebied in het bijzonder. Tot slot lever je een bijdrage aan opleidings- en bijscholingsprogramma's van de instelling.


Als regiebehandelaar ben je eindverantwoordelijk voor de behandeling van cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis. Dat wil zeggen dat je je zowel kunt richten op de individuele behandelingen als op de coördinatie van de behandeling in zijn geheel.

Daarbij stuur en coach je o.a. de mede behandelaren, maar ook de activiteitenbegeleiding en de verpleegkundige teams.

Als behandelaar verricht je observaties, psychiatrisch onderzoek (psychiater) en indicatiestelling. Daarnaast behandel je cliënten met behulp van verschillende therapieën en geef je advies en consultatie aan andere in- en externe disciplines. Tevens coördineer je als regiebehandelaar de multidisciplinaire zorg en lever je vanuit de eigen discipline een bijdrage aan de ontwikkeling van het cliëntenbeleid.


Deelname aan de 7x24-uurs crisisdienst is onderdeel van de functie wanneer je psychiater of verpleegkundig specialist bent.

Ook werk je mee aan de consultatieve en preventieve taken van het circuit en verricht je in het kader van commissies en projectgroepen onderzoek ten behoeve van de zorgvernieuwing.


Het team

Het enthousiaste, multidisciplinaire team van 30 medewerkers geeft samen vorm aan het Specialistisch Centrum voor Autisme. Naast de directe zorg vormt deskundigheidsbevordering van in- en externe collega’s een belangrijk onderdeel van ons werk.


In dit team zijn de lijnen kort en ligt de kracht vooral in het maatwerk dat wordt geboden binnen de kaders van het zorgpad. Er wordt geluisterd naar elkaars mening en ieders deskundigheid wordt op waarde geschat. Samen creëren we een uitgebreid palet aan diagnostiek en behandelaanbod.


Functievereisten

Wat vragen wij?

We zijn op zoek naar een cliëntgerichte, verbindende programmaleider die kennis heeft van én affiniteit met complexe zorgvragen rond autisme. Je wordt enthousiast van het zoeken naar vormen van behandeling en zorg voor deze doelgroep en wilt investeren in de samenwerking met deze doelgroep. Je beschikt over persoonlijk leiderschap en managementvaardigheden of hebt ambitie om je hierin verder te ontwikkelen. Je bent in staat om overstijgend te denken en hebt ambities om in samenwerking het Specialistisch centrum Autisme door te ontwikkelen. Je hebt affiniteit met het opzetten en ontwikkelen van wetenschappelijk onderzoek.


Vanzelfsprekend beschik je over een actuele BIG-registratie en een afgeronde opleiding in jouw vakgebied als GZ-psycholoog, Klinisch-psycholoog, Master of Advanced Nursing Practice-GGZ (MANP-GGZ), of geneeskunde met medisch specialisme Psychiatrie.


Ons aanbod

Inschaling vindt plaats conform CAO GGZ, afhankelijk van opleiding, werkervaring en de behandelaarsfunctie die je gaat vervullen. Daarnaast ontvang je voor de functie van programmaleider een toeslag van 5% over het volledige aantal uren van het dienstverband.


Omdat we graag samen bouwen aan de toekomst, bieden wij externe kandidaten een vast dienstverband. Als interne kandidaat, behoud je jouw contract.


Daarnaast bieden we interessante, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals goede studiefaciliteiten, een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en ruime ontwikkelingsmogelijkheden om je via scholing of branche-overleggen verder te bekwamen in je vakgebied.


Enthousiast geworden?

Neem voor meer informatie, een vrijblijvend gesprek of een dag(deel) meelopen contact op met Anke van Schooten - programmaleider Autisme, bereikbaar via telefoonnummer 06-47908632, of met Peter Kanters - zorgmanager Autisme, bereikbaar via telefoonnummer 06-20541396.


Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten een voorrangspositie.


Een referentiecheck maakt onderdeel uit van ons aannamebeleid en bij indiensttreding vragen we je een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.


GGZ Oost Brabant

Onze professionele manier van werken:

  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
  • Een praktische combinatie van denken en doen, die we bieden conform evidence-based wetenschappelijke inzichten en best-practices.
  • Gezond en met plezier werken staat bij ons centraal


Kijk voor meer informatie op: werkenbij.ggzoostbrabant.nlOp deze vacature is onze bonusregeling Collega-werft-Collega van toepassing