Psychiater acute psychiatrie, IHT team- Loondienstverband

 • Psychiater
 • Helmond, Nederland

Psychiater acute psychiatrie, IHT team- Loondienstverband

Functieomschrijving

Vind jij het een uitdaging om in teamverband ambulante crisisbehandeling verder te ontwikkelen?

Krijg jij energie als iedere dag weer een nieuwe uitdaging biedt?

Neem dan contact op voor een verdere verkenning binnen onze organisatie !


Wat doe je?

Je levert een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren van de zorg, tegen de uitdagingen waar de specialistische GGZ in Nederland voor staat. Je verricht psychiatrische diagnostiek in een multidisciplinair team en voert behandelingen uit conform de richtlijnen van je beroepsgroep.


Psychiater:
Het mooie van het werken in ons team IHT Helmond zijn de korte lijnen met de huisartsen en
dat we goed bereikbaar zijn voor hen”.


Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg voor de cliënten en ben je een zichtbaar aanspreekpunt en sparringpartner voor zowel je directe collega’s als zorgprofessionals buiten de instelling. Je behartigt de belangen van jouw cliënten en werkt nauw samen met hun familie en naasten.
Je participeert in samenwerkingsverbanden met ketenpartners in de regio en neemt deel aan de 7x24-uurs crisisdienst van GGZ Oost-Brabant.


Ons team

Je maakt als psychiater onderdeel uit van het IHT Helmond Peelland. Het IHT is een multidisciplinair team bestaande uit psychiater, verpleegkundig specialist, anios, PIT verpleegkundigen en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, aangestuurd door een programmaleider.


Wij houden ons bezig met:

 • Acute zorgvragen van zowel nieuwe cliënten als cliënten in zorg vanuit andere zorgprogramma’s binnen volwassenen- en ouderenzorg.
 • Het zo snel mogelijk stabiliseren van de situatie en het toestandsbeeld en toe leiden naar passende zorg.
 • Het voorkomen van opname en het verkorten van de opnameduur vanuit een klinische setting en de cliënt

Cliënten blijven in principe maximaal 6 weken bij het IHT in zorg

De 7 x 24 uurs crisisdienstfunctie is tijdens kantoortijden geïntegreerd binnen IHT


Het IHT werkt vanuit de visie:

 • Beter worden doe je thuis: in je eigen omgeving tussen de mensen die belangrijk voor je zijn.
 • Jouw cliënt is mijn cliënt: iedere behandeling is multidisciplinair en wordt geboden vanuit verschillende maar aansluitende behandelmilieus.
 • We doen een beroep op gezonde mogelijkheden en op mogelijkheden in het netwerk van de cliënt.
 • Opname in een kliniek beschouwen we als een intermezzo tijdens een ambulante behandeling en duurt zo kort mogelijk en zo lang mogelijk als noodzakelijk.

Functievereisten

Wat vragen wij van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.


Als psychiater ben je tactvol, kun je goed luisteren en je inleven. Je vormt als regiebehandelaar een verbindende schakel binnen het multidisciplinaire team waar je onderdeel van uitmaakt. Je bent altijd op zoek naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg en ziet het als uitdaging om je collega’s mee te nemen in ontwikkelingen en innovaties. Hierbij onderhoudt je ook actief contact met de Medische Staf. 

Vanzelfsprekend ben je in bezit van bijbehorende diploma’s en registraties registratie zoals psychiater in het BIG-register en bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie


Waarom werken bij GGZ Oost Brabant?

Wij doen je graag een aanbod dat recht doet aan je werkervaring conform de AMS-regeling van de CAO GGZ (min € 5.318,00 en max. € 9.294,00).
Daarnaast noemen collega's vaak de volgende punten die zij als prettig ervaren bij GGz Oost Brabant:

Een prettig werkend EPD, heldere en korte organisatielijnen- zowel in als voor de zorg, innovatiegericht oa met zeven onderzoekslijnen, sterke medische staf, ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied, een goed georganiseerde opleidingscultuur, ruimte voor intervisie en een extra ruime vergoeding voor de crisisdiensten (boven CAO), en een prettige cultuur waarin collega's graag voor elkaar klaar staan.

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”Enthousiast?

We gaan graag met je in gesprek. Neem voor meer informatie contact op met:

Marie-José Frolichs, programmaleider IHT of Jacqueline Wolter, zorgmanager, beiden via het centraal telefoonnummer van Helmond Peelland 0492-848000.


Dat is juiste instelling. GGZ Oost Brabant.

GGZ Oost Brabant is voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.


Onze professionele manier van werken:

 • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
 • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
 • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
 • Gezond en met plezier werken staat bij ons centraal


Voor meer informatie ga je naar: http://werkenbij.ggzoostbrabant.nl


‘Op deze vacature is de regeling – Collega werft Collega – van toepassing’