Psychiater, FACT

 • Psychiater
 • Oss, Nederland

Psychiater, FACT

Functieomschrijving

24-36 uur per week, onbepaalde tijd


Toe aan een nieuwe uitdaging in een dynamische en ambitieuze werkomgeving met prettige collega’s en een goede werksfeer waarin het belang van de cliënten voorop staat? Zie je het als een uitdaging om met de beschikbare middelen en mogelijkheden, inhoudelijke goede zorg te organiseren en te ontwikkelen, dan is GGZ Oost Brabant op zoek naar jou!


Wat doe je?

Als psychiater verricht je psychiatrische diagnostiek in een multidisciplinair team. Je voert je behandelingen uit conform de richtlijnen van je beroepsgroep en maakt gebruik van de binnen GGZ Oost Brabant ontwikkelde zorgpaden voor de verschillende aandoeningen. Je levert een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren van de zorg, tegen de achtergrond van de ingrijpende veranderingen en uitdagingen waarvoor de GGZ zich gesteld ziet. Je bent verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg voor de patiënten en bent een zichtbaar aanspreekpunt en sparring partner voor zowel je directe collega’s als voor zorgprofessionals buiten je afdeling. Deelname aan de 7x24-uurs crisisdienst is onderdeel van de functie als psychiater. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is bespreekbaar en kan vanuit GGZ Oost Brabant gefaciliteerd worden. In je rol als supervisor of mentor geef je werkbegeleiding aan een A(N)IOS psychiatrie. In het kader van de opleiding van A(N)IOS psychiatrie kun je participeren in scholingsactiviteiten, in afstemming met de A-opleider psychiatrie.


Wie zijn wij?

FACT Oss bestaat uit twee multidisciplinair samengestelde teams (Noord en Zuid) met psychiaters, gz-psychologen, SPV-en, ambulant begeleiders, trajectbegeleiders en ervaringswerkers.


In 2010 is GGZ Oost Brabant gestart met een nieuwe zorgvorm voor cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA): Functional Assertive Community Treatment, kortweg FACT genoemd. FACT is in Nederland ontwikkeld als afgeleide van ACT. Waar ACT zich richt op de acute psychiatrische problematiek bij cliënten die recent in aanraking zijn gekomen met de psychiatrie, is FACT er voor de hele groep patiënten met langdurige en complexe problematiek. We werken in de wijk en bieden individuele behandeling en zorg die wordt opgeschaald tot ACT-zorg als dit nodig is. Dit wordt gedaan vanuit de herstelondersteunende visie van W.A. Anthony. Dankzij FACT kunnen meer patiënten succesvol en naar tevredenheid meedoen in de maatschappij.


Daarnaast maak je onderdeel uit van de Medische Staf: het adviesorgaan van psychiaters dat gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen en voorstellen kan doen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over thema’s als het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen die raken aan het functioneren van de medici, het algemene kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden. Een aantal leden van de Medische Staf is ook betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Functievereisten

Wie ben jij?

Als psychiater ben je tactvol, kun je goed luisteren en heb je inlevingsvermogen. Daarnaast beschik je over:

 • een registratie als psychiater in het BIG-register en bij de registratiecommissie geneeskundig specialisten;
 • affiniteit en/of ervaring met ontwikkelingen binnen FACT is een pré;
 • uitstekende communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden en stressbestendigheid;


Wat bieden wij?

De CAO GGZ is van toepassing, salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling en bedraagt maximaal € 9.294,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).


Omdat we graag met je bouwen aan de toekomst, bieden we je direct een dienstverband voor onbepaalde tijd.


Daarnaast bieden wij je ruime mogelijkheden om je verder te verdiepen of te ontwikkelen in je vakgebied. Bekijk dit artikel om meer te lezen over onze 1% regeling die hiervoor wordt ingezet.


GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant is voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.


Onze professionele manier van werken:

 • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
 • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
 • Een praktische combinatie van denken en doen, die we bieden conform evidence-based wetenschappelijke inzichten en best-practices.
 • Gezond en met plezier werken staat bij ons centraal


Enthousiast geworden?

Neem voor meer informatie, een vrijblijvend gesprek of een dag(deel) meelopen contact op met:

 • Jaap Jacobs, zorgmanager, bereikbaar op telefoonnummer 06 51 88 18 46.
 • Toon Bierman, gz-psycholoog en programmaleider GGZ in de wijk, bereikbaar op telefoonnummer 06 82 78 08 52


Reageer door te klikken op ‘reageer op deze vacature’ of neem contact op met Rein Poels, recruiter, via telefoonnummer 06 12 03 21 54.


Een referentiecheck maakt onderdeel uit van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


De regeling ‘collega werft collega’ is van toepassing op deze vacature.