Psychiater FACT Boxmeer

 • Psychiater
 • Boxmeer, Nederland

Psychiater FACT Boxmeer

Functieomschrijving


Vind jij het een uitdaging om in teamverband de ambulante zorg voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening verder te ontwikkelen? Krijg je energie als iedere dag weer een nieuwe uitdaging biedt?

Lees dan vooral verder en ontdek of deze vacature bij je ambities past!


Ons team van FACT Boxmeer zoekt jou als nieuwe collega!


28-32 uur per week, onbepaalde tijd


Wat doe je?

Je levert een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren van de zorg, tegen de uitdagingen waar de specialistische GGZ in Nederland voor staat. Je verricht psychiatrische diagnostiek in een multidisciplinair team en voert behandelingen uit conform de richtlijnen van je beroepsgroep.


Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg voor de cliënten en ben je een zichtbaar aanspreekpunt en sparringpartner voor zowel je directe collega’s als zorgprofessionals buiten de instelling. Je behartigt de belangen van jouw cliënten en werkt nauw samen met hun familie en andere naasten.
Je participeert in samenwerkingsverbanden met ketenpartners in de regio en neemt deel aan de 7x24-uurs crisisdienst van GGZ Oost-Brabant.


Wie zijn wij?

GGZ regio Land van Cuijk is een kleinschalige eenheid die onderdeel uitmaakt van GGZ Oost Brabant. Het werkgebied Land van Cuijk en noordelijke maasvallei kenmerkt zich door zijn visie op gezondheid en ziet zijn kleinschaligheid als een grote plus. Daarnaast werkt kleinschaligheid een goede samenwerking met andere (netwerk) partners in de hand. In de regio zijn twee FACT teams werkzaam: één in Boxmeer en één in Cuijk.


Sinds 2010 wordt binnen GGZ Oost Brabant voor de doelgroep mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) de FACT methodiek gehanteerd. FACT, Flexible Assertive Community Treatment werkt vanuit de herstel ondersteunende visie van Anthony. Hierbij staan verbeteren en/of behouden van kwaliteit van leven en het (her)pakken van eigen regie en autonomie centraal. Een ervaringswerker maakt deel uit van het team. We werken toe naar een integraal aanbod in de wijk. Dit doen we door de ambulante behandelfuncties, dagbesteding, ontmoeting en beschermd wonen meer aan elkaar en aan sociale netwerken te verbinden. Zorg voor de cliënt is zorg in een keten waarbij op- en afschaling in de keten is georganiseerd. Daardoor kunnen meer cliënten succesvol en naar tevredenheid meedoen in de maatschappij.


Functievereisten

Wat vragen wij van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.


Als psychiater ben je tactvol, kun je goed luisteren en je inleven. Je vormt als regiebehandelaar een verbindende schakel binnen het multidisciplinaire team waar je onderdeel van uitmaakt. Je bent altijd op zoek naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg en ziet het als uitdaging om je collega’s mee te nemen in ontwikkelingen en innovaties.


Vanzelfsprekend ben je in bezit van bijbehorende diploma’s en registraties registratie zoals psychiater in het BIG-register en bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie.


Ons aanbod

Inschaling in deze functie is conform AMS-regeling van de cao GGZ.

Omdat we graag samen met jou bouwen aan de toekomst, bieden wij je direct een vast dienstverband.


Daarnaast bieden wij interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

 • een volledige 13e maand
 • een goed pensioen
 • de mogelijkheid om producten of abonnementen met belastingvoordeel te kopen
 • ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied
 • goede studiefaciliteiten
 • een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve ziektekostenverzekering met korting


Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”.


Enthousiast?

We gaan graag met je in gesprek. Bel voor meer informatie met Marguerite Elfrink, psycholoog en programmaleider EPA, Debby Jacobs, teamleider of Cheraar Baars, zorgmanager bereikbaar via telefoonnummer 0485-847250


Reageer door te klikken op 'solliciteren' en voeg je motivatiebrief en CV toe.


Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Dat is juiste instelling. GGZ Oost Brabant.

GGZ Oost Brabant is voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.


Onze professionele manier van werken:

 • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
 • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
 • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
 • Gezond en met plezier werken staat bij ons centraal


Voor meer informatie ga je naar: http://werkenbij.ggzoostbrabant.nl


‘Op deze vacature is de regeling – Collega werft Collega – van toepassing’