Psychiater, FACT (Loondienst)

  • Psychiater
  • Helmond, Nederland

Psychiater, FACT (Loondienst)

Functieomschrijving

Toe aan een nieuwe uitdaging in een dynamische en ambitieuze werkomgeving met prettige collega’s en een goede werksfeer waarin het belang van de cliënten voorop staat? Zie je het als een uitdaging om met de beschikbare middelen en mogelijkheden, inhoudelijke goede ambulante  zorg te organiseren en te ontwikkelen,
dan is GGZ Oost Brabant op zoek naar jou!

 

Als psychiater verricht je psychiatrische diagnostiek in het multidisciplinaire FACT team. Dit team richt zich op de EPA doelgroep in de breedte, waar zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt aangeboden. Je bent verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg voor de patiënten en bent een zichtbaar aanspreekpunt en sparring partner voor zowel je directe collega’s als voor zorgprofessionals buiten je afdeling. Deelname aan de 7x24-uurs crisisdienst binnen GGZ Oost Brabant vormt een vast onderdeel van de functie als psychiater.  Dit betreft 4 à 5 diensten per kwartaal. 


Je voert je behandelingen uit conform de richtlijnen van je beroepsgroep en maakt gebruik van de binnen GGZ Oost Brabant ontwikkelde zorgpaden voor de verschillende aandoeningen. Uiteraard staan wij daarbij open voor vernieuwende ideeën en inzichten. Je levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het verder professionaliseren van de zorg, tegen de achtergrond van de ingrijpende veranderingen en uitdagingen waarvoor de GGZ zich gesteld ziet.  


Het verrichten van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek is bespreekbaar en kan vanuit GGZ Oost Brabant gefaciliteerd worden. 


In je rol als supervisor of mentor geef je werkbegeleiding aan een A(N)IOS psychiatrie. In het kader van de opleiding van A(N)IOS psychiatrie kun je participeren in scholingsactiviteiten, in afstemming met de A-opleider psychiatrie.


Team

De vacature ontstaat bij GGZ Oost Brabant t.b.v. Factteam Helmond Noord.

FACT is in Nederland ontwikkeld als afgeleide van ACT. Waar ACT zich richt op de acute psychiatrische problematiek bij cliënten die recent in aanraking zijn gekomen met de psychiatrie, is FACT er voor de hele groep patiënten met langdurige en complexe problematiek. FACT-teams werken in wijken of regio’s tot 50.000 inwoners. Ze bieden individuele behandeling en zorg die wordt opgeschaald tot ACT-zorg als problemen verergeren. Dit wordt gedaan vanuit de herstelondersteunende visie van W.A. Anthony.  Dankzij FACT kunnen meer patiënten succesvol en naar tevredenheid meedoen in de maatschappij.

Functievereisten

Wat vragen we van je?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.


Als psychiater ben je tactvol, kun je goed luisteren en je inleven. Je vormt als hoofdbehandelaar een verbindende schakel binnen het multidisciplinaire team waar je onderdeel van uitmaakt. Je bent altijd op zoek naar verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg en ziet het als uitdaging om je collega’s mee te nemen in ontwikkelingen en innovaties.


Daarnaast ben je in bezit van:

  • een registratie als psychiater in het BIG-register en bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie
  • Affiniteit / ervaring met de EPA doelgroep


Waarom werken bij GGZ Oost Brabant?

Wij doen je graag een aanbod dat recht doet aan je werkervaring conform de AMS-regeling van de CAO GGZ (min € 5.318,00 en max. € 9.294,00).
Daarnaast noemen collega's vaak de volgende punten die zij als prettig ervaren bij GGz Oost Brabant:

Een prettig werkend EPD, heldere en korte organisatielijnen- zowel in als voor de zorg, innovatiegericht oa met zeven onderzoekslijnen, sterke medische staf, ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied, een goed georganiseerde opleidingscultuur, ruimte voor intervisie en een extra ruime vergoeding voor de crisisdiensten (boven CAO), en een prettige cultuur waarin collega's graag voor elkaar klaar staan.

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”Is je interesse gewekt?

We gaan graag met je in gesprek. Neem voor meer informatie, een dagdeel meelopen of een oriënterend gesprek contact op met Vincent Neijts, zorgmanager, bereikbaar via 0492-848000.


Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Dat is juiste instelling. GGZ Oost Brabant.

GGZ Oost Brabant is voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.


Onze professionele manier van werken:

  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
  • Gezond en met plezier werken staat bij ons centraal


Voor meer informatie ga je naar: http://werkenbij.ggzoostbrabant.nl


‘Op deze vacature is de regeling – Collega werft Collega – van toepassing’