Psychiater, Kind & Jeugd

  • Psychiater
  • Helmond, Nederland

Psychiater, Kind & Jeugd

Functieomschrijving

De Jeugdzorg staat volop in de aandacht. Ben jij de psychiater met een duidelijke visie over de positionering van Kind & Jeugd in het transformatieperspectief binnen de GGZ? Zie jij het als jouw uitdaging om de veiligheid en kwaliteit van zorg voor onze jeugdige cliënten te verbeteren en vernieuwen? Dan nodigen wij je graag uit!


Dynamiek, dat is waar het om draait bij onze doelgroep. Elke dag wacht je weer een nieuwe uitdaging met nieuwe situaties die vragen om een nieuwe oplossing. 

Als kind- en jeugdpsychiater werk je in een multidisciplinair team en voer je conform de richtlijnen zoals beschreven in zorgpaden, behandelingen uit bij kinderen en jeugdigen t/m 23 jaar. Ook de transitiepsychiatrie vormt daarmee onderdeel van dit circuit. Een bijzonder interessante groep door de veelal complexe combinatie van ontwikkelingsstoornissen met co-morbiditeit.

Binnen GGZ Oost Brabant vinden we het in de overgangsfase naar volwassenheid van belang om vanuit een systemische inslag met jongeren en hun gezin te blijven werken. 

Ook draag je actief bij aan de A-opleiding tot psychiater, bijvoorbeeld in de vorm van het begeleiden van een AIOS en het geven van onderwijs. Net als jouw collega's neem je verder deel aan de 24-uurs crisisdienst, circa twee keer per maand.


Maak kennis met je team

De zorggroep Kind en Jeugd kent drie regio's: Oss/Uden-Veghel, Land van Cuijk en Helmond. Elke regio is onderverdeeld in drie clusters t.b.v. de ambulante behandelingen, te weten ontwikkelingsstoornissen, emotionele stoornissen en FACT-jeugd. Binnen de samenwerking met Reinier van Arkel zijn we tevens voornemens om begin 2021 een gezamenlijke HIC-jeugd en HIC-Adolescenten te openen.


In de transformatie van het jeugddomein in het Helmondse ligt de focus op de volgende thema’s:

  • Het evidence based werken in de gehele divisie jeugd binnen de lokale teams Emotionele stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en FACT Jeugd versterken. Van belang is om de verbinding met het Depressie Expertise Centrum Jeugd (DEC-J) en de reguliere behandelteams te versterken zodat innovatie en academisering een regulier onderdeel is binnen alle teams.
  • Samenhang vinden tussen de crisisfunctie van GGZ Oost Brabant breed en de crisissen van jeugdigen en adolescenten;
  • Verbinding maken tussen onze zorg en onze behandelaren en de regio. Dat kan zijn het koppelen van jeugdteams, huisartsen, netwerkpartners voor verdere zorgvernieuwing enzovoorts.


Een belangrijk onderdeel binnen het circuit Kind en Jeugd is het Depressie Expertise Centrum Jeugd. Hét centrum van GGZ Oost Brabant dat expertise heeft, en verder ontwikkelt, op het gebied van depressie bij jeugdigen.  Recentelijk hebben wij het kwaliteitskeurmerk Top GGZ  mogen ontvangen waar wij bijzonder trots op zijn.
Wetenschappelijk onderzoek heeft daarnaast een prominente plaats in ons circuit. Dit zien wij als een essentieel instrument om onze expertise rondom depressie constant te verbeteren en behandelingen te personaliseren. Deze expertise delen wij met onze therapeuten en ketenpartners (scholen, GGD en andere kennis- en zorginstellingen) om de juiste hulp te kunnen bieden aan jongeren en hun ouders. Bovendien werken we samen met partners op middelbare scholen om depressieve klachten vroegtijdig te signaleren en te kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is. In deze samenwerking met ketenpartners en gemeenten zijn wij als centrum en regio uniek.


Bekijk deze video met een TED talk van onze collega dr. Daan Creemers waarin hij op een inspirerende manier onze visie op (top-) specialistische behandeling vanuit een preventief netwerk deelt.


Functievereisten

Waarom werken bij GGZ Oost Brabant?

Wij doen je graag een aanbod dat recht doet aan je werkervaring conform de AMS-regeling van de CAO GGZ (min € 5.318,00 en max. € 9.294,00).
Daarnaast noemen collega's vaak de volgende punten die zij als prettig ervaren bij GGz Oost Brabant:

Een prettig werkend EPD, heldere en korte organisatielijnen- zowel in als voor de zorg, innovatiegericht oa met zeven onderzoekslijnen, sterke medische staf, ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied, een goed georganiseerde opleidingscultuur, ruimte voor intervisie en een extra ruime vergoeding voor de crisisdiensten (boven CAO), en een prettige cultuur waarin collega's graag voor elkaar klaar staan.

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”


 Enthousiast geworden of behoefte aan aanvullende informatie?

We nodigen je dan ook graag uit om eens vrijblijvend kennis te maken en de mogelijkheden van samenwerking te verkennen.

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Daan Creemers, Directeur Behandelzaken en onderzoekscoördinator, bereikbaar via 0412-847001. Hij gaat graag met je in gesprek.

 

Maak je interesse kenbaar via de reageer-knop, via een mail naar recruiter@ggzoostbrabant.nl of neem contact op met onze recruiter Annemieke van der Poel via 06-22993693. Dat mag ook via whatsapp.

 

Dat is juiste instelling. GGZ Oost Brabant.

GGZ Oost Brabant is voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.


Onze professionele manier van werken:

  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
  • Gezond en met plezier werken staat bij ons centraal


Voor meer informatie ga je naar: http://werkenbij.ggzoostbrabant.nl


‘Op deze vacature is de regeling – Collega werft Collega – van toepassing’