Psychiater / Klinisch psycholoog in combinatie met programmaleiderschap, Langdurig Intensief Verblijf

 • Klinisch Psycholoog/ GZ Psycholoog/ Psychotherapeut/Psycholoog
 • Boekel, Nederland

Psychiater / Klinisch psycholoog in combinatie met programmaleiderschap, Langdurig Intensief Verblijf

Functieomschrijving

Toe aan een nieuwe uitdaging in een dynamische en ambitieuze werkomgeving met een goede, collegiale sfeer, waar men elkaar helpt, versterkt en feedback geeft en waar het belang van de cliënten voorop staat? Waar volop projecten op het programma staan om de zorg te innoveren en daarmee ook jezelf uit te dagen?

Dan is GGZ Oost Brabant op zoek naar jou!


Programmaleider Langdurig Intensief Verblijf (LIV)

In combinatie met regiebehandelaarschapPsychiater of klinisch psycholoog

24 - 36 uur per week


Voor de komende jaren zien wij als zorggroep LIV het met name als onze taak om een goed antwoord te vinden op de steeds complexer wordende zorgvraag. Wat we ervaren is dat er cliënten zijn die nu tussen wal en schip vallen en wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de komende jaren ons zorgaanbod af te stemmen op deze doelgroep. Dit zal betekenen dat zowel het aanbod, maar ook de samenverwerkingsverbanden in- en extern en de randvoorwaarden (financieel, personeel en facilitair) hierop aangepast moeten gaan worden. Voor deze uitdaging zijn we op zoek naar een programmaleider.

Op het gebied van beleid en innovatie zijn er voor de diverse teams binnen LIV verschillende ontwikkeldoelen voor het komende jaar, variërend van inhoudelijke doorontwikkeling van de verblijfsafdelingen, implementatie van ART binnen de open en gesloten intensieve zorg afdelingen tot behoud en verfijning van de ingezette vernieuwingen voor de opname afdeling Dubbel Diagnose en het invoeren van nieuwe behandelmethodieken op basis van recente wetenschappelijke resultaten.


Als programmaleider
ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de implementatie, uitvoering en doorontwikkeling van de zorgprogramma's. In samenwerking met de zorgmanager en directie zorg je voor een kwalitatieve juiste inzet van medewerkers en middelen. Verder stuur je op belangrijke kwaliteitsindicatoren vanuit het cliënten- en medewerkers perspectief. Ook maak je deel uit van het management overleg.

Je initieert en draagt bij aan de ontwikkeling zorgprogramma's en behandelinhoudelijk beleid met betrekking tot de cliëntenzorg in het algemeen en voor het eigen vakgebied in het bijzonder. Tot slot lever je een bijdrage aan opleidings- en bijscholingsprogramma's van de instelling.


Binnen LIV ben je als regiebehandelaar 
eindverantwoordelijk voor de behandeling van de cliënten. Dat wil zeggen dat je je zowel kunt richten op de individuele behandelingen als op de coördinatie van de behandeling in zijn geheel.

Daarbij stuur en coach je o.a. de mede behandelaren, maar ook de activiteitenbegeleiding en de verpleegkundige teams.

Als behandelaar verricht je observaties, psychiatrisch of psychologisch onderzoek en indicatiestelling. Daarnaast behandel je cliënten met behulp van verschillende therapieën en geef je advies en consultatie aan andere in- en externe disciplines. Tevens coördineer je als regiebehandelaar de multidisciplinaire zorg en lever je vanuit de eigen discipline een bijdrage aan de ontwikkeling van het cliëntenbeleid.

Deelname aan de 7x24-uurs crisisdienst is onderdeel van de functie als psychiater. 
Ook werk je mee aan de consultatieve en preventieve taken van de zorggroep en verricht je in het kader van commissies en projectgroepen onderzoek ten behoeve van de zorgvernieuwing.


Je werkt binnen een multidisciplinair team van het langdurig intensief verblijf  (LIV) op Huize Padua, waaronder de High Intensive Care, Dubbeldiagnostiek en zowel de open als gesloten intensieve zorg. Gezamenlijk draag je de verantwoordelijkheid voor de behandeling van cliënten met complexe psychiatrisch problemen welke aangewezen zijn op een combinatie van behandeling met klinisch verblijf.


Wat betreft wetenschappelijk onderzoek is LIV aangesloten bij het Ditsmi onderzoek, gericht op (her)diagnostiek van cliënten welke al geruime tijd verblijven in de psychiatrie met ernstige psychopathologie en participeren we in het landelijk onderzoek naar de effectiviteit van Art. Binnen het zorgcircuit LVB-P loopt een onderzoek naar de toepasbaarheid van de Swapp bij patiënten met een licht verstandelijke beperking en de toepasbaarheid van EMDR bij patiënten met LVB-P en psychiatrie. De cliënten van LIV kunnen participeren bij beide onderzoeken.

Alle ontwikkelingen binnen LIV ontstaan op de werkvloer, en als behandelteam heb je dan ook veel vrijheid op het gebied van ontwikkeling en innovatie.


Het team

De vacature ontstaat op de locatie Huize Padua te Boekel, binnen de verschillende afdelingen voor langdurig intensief verblijf met een verscheidenheid aan zorgintensiteit en structuur. Het betreft zowel open als gesloten afdelingen en zowel groepsvoorzieningen als individuele voorzieningen In multidisciplinair team verband wordt vanuit de verschillende professionele standaarden en richtlijnen vorm gegeven aan herstelondersteunende zorg bij een doelgroep die zich laat kenmerken als mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

Binnen Huize Padua wordt gewerkt vanuit de gedachte van Stepped Care Werken. Dat wil zeggen dat bij het ontstaan van een crisisgevoelige situatie de zorg naar de cliënt wordt gebracht in plaats van de cliënt te verplaatsen naar de intensievere zorg.

Functievereisten

Wat vragen wij?

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap. Je bent tactvol, bent een goede luisteraar en beschikt over inlevingsvermogen.


Daarnaast beschik je over:

 • een BIG-registratie als psychiater en medisch specialist bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie óf een registratie als klinisch psycholoog 
 • affiniteit met de doelgroep ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)
 • affiniteit met herstel ondersteunende zorg


Ons aanbod

De functie van psychiater is ingeschaald conform de AMS-regeling van de CAO GGZ, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring.

De functie van Klinisch Psycholoog is ingeschaald in FWG 75 van de CAO GGZ, afhankelijk van de breedte van het takenpakket en relevante opleiding en werkervaring.

Daarnaast is op de functie van programmaleider een toeslag van 5% van toepassing over het gehele dienstverband.


Omdat we graag samen bouwen aan de toekomst, bieden wij externe kandidaten een vast dienstverband. Als interne kandidaat, behoud je jouw contract.

Daarnaast bieden wij je interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

 • een volledige 13e maand
 • een goed pensioen
 • de mogelijkheid om producten of abonnementen met belastingvoordeel te kopen
 • ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied
 • goede studiefaciliteiten
 • een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve ziektekostenverzekering met korting
 • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
 • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
 • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”.


Interesse gewekt?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lianne Verbruggen,  Klinisch Psycholoog en programmaleider, bereikbaar via 06-13302946.

Bij indiensttreding vragen wij je om een referentie en een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant is voortdurend in ontwikkeling, altijd op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin de cliënt en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en menslievende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt. De zorg wordt geboden conform evidence based wetenschappelijke inzichten en conform best-practice.


Voor meer informatie ga je naar: werkenbij.ggzoostbrabant.nl


“De regeling collega werft collega is op deze vacature van toepassing”