Psychiater Ouderen ambulant Helmond

  • Psychiater
  • Helmond, Wesselmanlaan 25a, Nederland

Psychiater Ouderen ambulant Helmond

Functieomschrijving


De oudere generatie cliënten is die groep die jou het meest boeit, met name vanwege de uitdagende combinatie van uiterst complexe psychiatrische en somatische problematieken die vragen om een deskundige, kritische blik.

Dit is jouw instelling

Hoewel je focus ligt op het ambulante team, ben je ook inzetbaar voor de kliniek Ouderen. Je verricht zorgvuldige diagnostiek over de hele breedte van de psychiatrie en je zorgt voor toeleiding van cliënten naar de geïndiceerde behandeling. Binnen het team acteer je als een verbindende schakel en verricht je behandelingen op het snijvlak van en (neuro)psychiatrie, somatiek en farmacotherapie volgens de meest recente inzichten. 


Er bestaat dan ook een intensieve samenwerking met de collegae op de kliniek ouderenpsychiatrie ten behoeve van de op- en afschaling van zorg. Indien nodig neem je voor de collega-psychiater van de kliniek de patiëntenzorg waar. 
Vanuit jouw ambitie om hoogstaande zorg te bieden, sta je continu open voor verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg en samen met de collega’s bied je de best mogelijke zorg volgens de nieuwste inzichten. Naast je directe focus op de zorg voor je cliënten, lever je dan ook graag een bijdrage op het vlak van beleid, nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoek en aan de opleiding van AIOS. 
Dit alles in nauwe samenwerking met het betrokken team van collega psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psycholoog, GZ psychologen en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen.


Net zoals je collega’s heb je de ruimte je werkdag en werktijden flexibel in te richten. Naast het werken in het team Ouderenpsychiatrie draai je mee in de crisisdienst. Hier staat een ruime vergoeding tegenover (ruimer dan de CAO afspraken).

We hopen dat je minimaal 24 uur per week bij ons komt werken maar meer of minder uren is bespreekbaar.

Maak kennis met ons team

Het ambulante team ouderenpsychiatrie Helmond biedt onderzoek, behandeling en begeleiding aan patiënten van 60 jaar en ouder (en hun naasten) met complexe gerontopsychiatrische en neurocognitieve stoornissen. Somatische co morbiditeit komt hierbij frequent voor.

Het behandelaanbod voor de ouderenpsychiatrie is volop in ontwikkeling. Er worden steeds meer ambulante behandelvormen ingezet voor patiënten en hun steunsysteem en ketenpartners, zoals acute PIT zorg, intensieve groepsbehandelingen en consultatie om klinische (crisis)opnames te voorkomen dan wel te verkorten. Ook jij wordt gevraagd hierin mee te denken.

Het ambulante team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit de volgende disciplines: psychiater, specialist ouderen geneeskunde, arts, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, basispsycholoog. Verpleegkundig specialist, SPV, PIT-verpleegkundige en transferverpleegkundige. Een prettig team met veel senioriteit waarin we aandacht voor het persoonlijke en het zakelijke goed weten te combineren.


Functievereisten


Waarom werken bij GGZ Oost Brabant? 

Wij doen je graag een aanbod dat recht doet aan je werkervaring conform de AMS-regeling van de CAO GGZ (min € 5.318,00 en max. € 9.294,00).
Daarnaast noemen collega's vaak de volgende punten die zij als prettig ervaren bij GGz Oost Brabant: 

Een prettig werkend EPD,  heldere en korte organisatielijnen- zowel in als voor de zorg, innovatiegericht oa met zeven onderzoekslijnen, sterke medische staf, ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied, een goed georganiseerde opleidingscultuur, ruimte voor intervisie en een extra ruime vergoeding voor de crisisdiensten (boven CAO), en een prettige cultuur waarin collega's graag voor elkaar klaar staan. 

Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”


Interesse gewekt? 

We gaan graag met je in gesprek. Neem voor meer informatie, een oriënterend gesprek of een dag(deel) meelopen, contact op met Jacqueline van Vlerken, zorgmanager, te bereiken via het centraal telefoonnummer van Helmond Peelland 0492-848000.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Meer over GGZ Oost Brabant

Kwetsbare mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Onze professionele manier van werken:

  • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, mensgerichte zorg.
  • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, èn onderling als collega’s.
  • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
  • Gezond en met plezier werken staat bij ons centraal


Voor meer informatie ga je naar: werkenbij.ggzoostbrabant.nl


‘Op deze vacature is de regeling – Collega werft Collega – van toepassing’